Welkom op de website van de biologische veehouderij ande NieDijk.

Beste klanten,

Per 1 juni 2022 zijn wij gestopt met de huisverkoop van biologisch vlees.

Veranderingen vragen om aanpassingen. Sinds onze komst naar Enumatil in 2005, zijn wij gegroeid van 50 naar 85 melkkoeien. Een recente uitbreiding van onze huiskavel maakt het mogelijk in de toekomst nog wat verder te groeien. Onze melk gaat sinds kort naar de coöperatie Eko-Holland.

Wij blijven dus volop biologisch boeren met de mooie blaarkoppen en ons inzetten voor de natuur.

Toen wij hier kwamen hebben wij natuurcontracten met maaidata afgesloten, gericht op de weidevogels hetgeen prima paste bij onze relatief kleine melkveestapel van 50 koeien. Een aantal jaren terug is dat gestopt omdat de overheid alleen de kansrijke gebieden wil subsidiëren. Andere, nieuwe mogelijkheden doen zich nu voor in de vorm van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een andere inrichting van een deel van de grond met grote natuurwaarden. Doel is het leefklimaat te bevorderen van de Grote Modderkruiper, een beschermde vissoort. Het beheer op de natuurboerderij het Tichelwerk in Foxwolde van de Stichting het Drentse landschap wordt eveneens voortgezet.

De waardering die wij afgelopen jaren hebben gekregen voor onze manier van boeren en de enthousiaste afname van onze producten heeft ons gesteund in onze keuzes. Met uw aankopen heeft ook ú bijgedragen aan het in stand houden van de onvolprezen dubbeldoelkoe, de blaarkop.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de trouwe klandizie en het persoonlijke contact.

Familie Boer-Knol, Enumatil

Over onze boerderij

De biologische veehouderij ande NieDijk bevindt zich even buiten het dorp Enumatil, gelegen ten westen van de stad Groningen. Het bedrijf werkt al sinds 1990 biologisch. Het bedrijf is in 2005 verplaatst van het Drentse Nietap naar Enumatil. Op de boerderij is veel aandacht voor dierenwelzijn en natuur. Lees meer over onze boerderij.