Van het Drents Landschap wordt in Foxwolde de boerderij het Tichelwerk gepacht. Op deze natuurgronden worden ‘s zomers jongvee en vleesvee geweid.