Tichelwerk

De landerijen en de boerderij het Tichelwerk, gelegen rondom de Kleibos in Foxwolde worden gepacht van Stichting Het Drents Landschap. De gronden worden beheerd overeenkomstig de beoogde doelstellingen. Dit varieert van beperkt agrarisch gebruik tot omzetting naar natuur. Dit laatste betreft de landerijen gelegen langs het Peizerdiep.

Het vee dat daar van het vroege voorjaar tot laat in de herfst wordt geweid, bestaat voornamelijk uit jongvee dat wordt opgefokt tot melkkoe. Ook de oudere melkkoeien die niet meer worden gemolken, worden daar geweid tot het moment van slachten. De prachtige omgeving, het bloemrijke grasland en de rijke biodiversiteit vormen samen met de blaarkoppen een sterke combinatie.