Nieuws

Aanleg nieuwe mestplaat

September 2023

Aanleg natuurvriendelijke oevers

September 2022 – September 2023

Koerswijziging

Juni 2022

Per 1 juni 2022 zijn wij gestopt met de huisverkoop van biologisch vlees.

Veranderingen vragen om aanpassingen. Sinds onze komst naar Enumatil in 2005, zijn wij gegroeid van 50 naar 85 melkkoeien. Een recente uitbreiding van onze huiskavel maakt het mogelijk in de toekomst nog wat verder te groeien. Onze melk gaat sinds kort naar de coöperatie Eko-Holland.

Wij blijven dus volop biologisch boeren met de mooie blaarkoppen en ons inzetten voor de natuur.

Toen wij hier kwamen hebben wij natuurcontracten met maaidata afgesloten, gericht op de weidevogels hetgeen prima paste bij onze relatief kleine melkveestapel van 50 koeien. Een aantal jaren terug is dat gestopt omdat de overheid alleen de kansrijke gebieden wil subsidiëren. Andere, nieuwe mogelijkheden doen zich nu voor in de vorm van de aanleg van natuurvriendelijke oevers en een andere inrichting van een deel van de grond met grote natuurwaarden. Doel is het leefklimaat te bevorderen van de Grote Modderkruiper, een beschermde vissoort. Het beheer op de natuurboerderij het Tichelwerk in Foxwolde van de Stichting het Drentse landschap wordt eveneens voortgezet.

De waardering die wij afgelopen jaren hebben gekregen voor onze manier van boeren en de enthousiaste afname van onze producten heeft ons gesteund in onze keuzes. Met uw aankopen heeft ook ú bijgedragen aan het in stand houden van de onvolprezen dubbeldoelkoe, de blaarkop.

Wij willen u hartelijk bedanken voor de trouwe klandizie en het persoonlijke contact.

Familie Boer-Knol, Enumatil


Promotie andeNieDijk Knot tot KI-stier

December 2021

De moeder van ande NieDijk Knot, Kea 171, is de 10de generatie in de moederlijn vanaf Kea 25, geboren in 1970. Kea 25 was één van de melkkoeien uit de stal van onze vader Hindrik Boer in Nietap. Knot is afgelopen zomer gepromoveerd tot KI-stier en zorgt zo voor nakomelingen in het hele land. Een leuke bekroning op onze inzet voor de Groninger Blaarkop, het sterke en sobere koeienras waar wij ruim 30 jaar geleden enthousiast voor werden. De blaarkoppen zijn een plezier om mee te boeren en een plaatje in het landschap!

Zie ook: https://www.blaarkopnet.nl/2021/12/06/knot-nieuwe-roodblaar-bij-crv/